Portety

PROJEKT

Wychodząc naprzeciw potrzeby integracji międzypokoleniowej w Nowej Hucie, odbudowy relacji sąsiedzkich, szukania nowej tożsamości dzielnicy, jak i promocji naszej małej ojczyzny z okazji jej okrągłych, siedemdziesiątych, urodzin postanowiliśmy realizować we współpracy z Referatem ds. Rewitalizacji Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji projekt: „70 PORTRETÓW NA 70-LECIE NOWEJ HUTY”, mający na celu uwiecznienie Nowohucian urodzonych w każdym roku istnienia Nowej Huty - od 1949 do 2019 roku.

Wykonanych zostało już 70 fotografii przedstawiających nowohucian od 1 do 70 r. życia, więc najstarszym bohaterem projektu jest rówieśnik Nowej Huty (ur. w 1949r.), potem 69-latek, następnie 68, itd., aż do najmłodszego bohatera, czyli 1-latka. Fotografie są wzbogacone o krótki opis, jaki zapragnie bohater zdjęcia przekazać odbiorcom wystawy. Dobór osób do projektu odbywał się pocztą tzw. "pantoflową", jak i przez serwisy społecznościowe. Wśród mieszkańców Nowej Huty jest spora liczba osób, których działania i sposób życia ma wpływ na "mały skrawek" otaczającej rzeczywistości. Takie osoby, które tworzą wspaniałe idee staraliśmy się "wyłapać" do naszego projektu nie zapominając równocześnie o wieku bohaterów. Poprzez ukazanie sylwetek 70 postaci pokazujemy, że Nową Hutę tworzą "wielcy"-"mali" mieszkańcy. Przedstawiamy w ten sposób różnorodność Nowej Huty, zarówno pod kontem działalności dla dzielnicy, jak i wieku jej mieszkańców. Projekty socjologiczne mają bardzo duże znaczenie dla społeczności lokalnej zarówno w momencie tworzenia oraz po latach, dlatego też poprzez przedstawienie 70 sylwetek bohaterów ukazujemy szeroki przekrój społeczeństwa mieszkającego w Nowej Hucie. Spotkanie z większością bohaterów zdjęć wraz z wernisażem wystawy ma miejsce w siedzibie Stowarzyszenia CENTRUM B7 na os. Centrum B 7. Sama wystawa będzie dostępna dla chętnych w siedzibie stowarzyszenia do końca października 2019r.

Projekt ma za zadanie realizować cele określone w Miejskim Programie Rewitalizacji Miasta Krakowa, w tym szczególności takie punkty jak:
- stworzenie odpowiednich warunków sprzyjających wzmocnieniu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców,
- integracja społeczna i zawodowa mieszkańców,
- poprawa wizerunku miasta i podniesienie jakości otoczenia mieszkaniowego,
- rozbudowa i wspieranie sieci społecznych,
- ożywienie przestrzeni lokalnej.

Dodatkowo nasz projekt ma za zadanie kreowanie lepszego i bardziej przyjaznego miejsca do życia, wspomóc integrację międzypokoleniową, wymianę doświadczeń, pielęgnowanie historii lokalnej, budowanie więzi.

WSPÓŁPRACA

Projekt jest realizowany we współpracy z Referatem ds. Rewitalizacji Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Miasta Krakowa.

REALIZACJA

Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie CENTRUM B7.

Joanna Urbaniec

autorka zdjęć

Łukasz Lenda

oprawa graficzna

Jakub St. Gajda

koordynator projektu

Klaudia Małek

kooperacja

Spotkajmy się

Stowarzyszenie CENTRUM B7
Os. Centrum B bl. 7
31-927 Kraków Nowa Huta
NIP: 6783163418
KRS: 0000644163
REGON: 365774747

Zaglądnij do nas!